Desember

Prosjektutvikling animasjon
”På stripejakt”
Alligator  ved Trude Refsahl

Tildelt: 65 000

Filmen:

Stripa er ikke som andre tigerbarn; han er født med kun én stripe, og han ender opp som klok og selvstendig av å måtte finne sin egen vei i livet.
Filmen handler om å være født annerledes, men på samme tid arbeide for å tilpasse seg.

Filmen skal i utgangspunktet lages for barn og fortelle om hvordan man skal kjempe for det man tror på, men en kan ”lett bli lurt” om man stoler blindt på dem rundt seg. Regissøren ønsker også å formidle til et voksent publikum tigermorens kvaler med å klare å fortelle sønnen den vonde sannheten om at han er annerledes enn de andre tigerbarna. Hun lærer ham å ferdes i jungelen, men jungelens lov må han selv finne ut av.

Dette skal bli en animasjonsfilm, basert på boken ”På stripejakt” av Helga Gunerius Eriksen med illustrasjoner av Jørgen Blitzner.
Teknikken skal være stop-motion animasjons-film basert på cut-outs.

Nøkkelpersoner:
Regi: Frida Eggum Michaelsen
Manus: Frida Eggum Michaelsen, basert på en bok av Helga Gunerius Eriksen
Produsent: Trude Refsahl


Prosjektutvikling 2. – animert dokumentar:
”I have a dream”
Agitator ved Elin Sander
Tildelt: 135 000


Filmen:
Filmen skal fortelle om håpet og drømmene til barn og ungdom som har opplevd ekstreme katastrofesituasjoner, og vil baseres på reelle intervjuer med barn som i dag lever i flyktningeleire i Uganda eller Kongo. Filmskaperne ønsker å gi en stemme til dem som har mistet alt, men somlikevel reiser seg opp igjen. Hvordan takler de livene etter å ha blitt utsatt for slike påkjenninger? Hva slags drømmer har de, eller har de i det hele tatt drømmer? Har de håp for fremtiden? Ser de for seg en fremtid? Filmen skal fokusere på personlige beretninger fra 5-6 barn/unge i 12-20 årsalderen fra den kriserammede Darfur provinsen. Filmen skal baseres på intervjuer med disse barna, hvor de forteller hva de drømmer om for sine liv; et positivt fokus som forteller litt om den kraften de besitter til å bygge livene sine igjen. Tanker om fremtiden er i seg selv vanskelige å visualisere med realfilm, derfor ønsker regissøren å benytte seg fortrinnsvis av animasjon. Hun vil at filmen skal ha en poetisk form, som en kontrast til det filmens hovedpersoner har gjennomlevd.

Nøkkelpersoner:
Regi og animasjon: Trine V. Håbjørg
Animatører: Øyvind Tangseth og Bjarte Agdestein
Dok. fotograf: Trine V. Håbjørg
Lydtekniker: Øyvind Rydland
Produsent: Elin Sander


Produksjonsstøtte dokumentar/dokumentarfilmer:
”Rett fra hjertet”  
Flimmer Film ved Hanne Jones
Tildelt: 155 000


Filmen:
Det finnes i dag få livsminnerfortalt av mennesker med utviklingshemning. Fortellinger om hvordan mennesker med utviklingshemning lever og har levd sine liv er som regel fortalt av andre eller med tall som levekårsindikatorer om bolig, aktiviteter og kontakter. At mennesker med utviklingshemning har vært oppfattet som ressurssvake har gjort at de har vært oversett som fortellere fra sitt eget liv. Med ”Rett fra hjerte” håper filmskaperne å bidra til å fylle et tomrom i våre kollektive fortellinger.

Dette skal bli et transmedialt dokumentarprosjekt.  I ”Rett fra hjertet” skal filmskaperne samle inn og formidle personlige historier fra 25-35 eldre. Prosjektet vil bli formidlet i lyd og bilder som en interaktiv dokumentar på nettet, iPad og på dvd. Metoden og de kreative arbeidsprosessene i prosjektet vil bli formidlet i et hefte som distribueres sammen med dvd og på nettsiden. Materialet vil bli arkivert av Bymuseet i Bergen og utvide museets samling ”Uhørte stemmer og glemte steder”.

Nøkkelpersoner:
Regi: Eli Lea og Hanne Jones
Prosjektleder: Eli Lea
Produsent: Hanne Jones


Prosjektutvikling – dokumentar:
”Ære vere våre mødre!”
AG3film ved Anne Gullbjørg Digranes
Tildelt: 95 000


Filmen:
Filmen vil handle om kvinner og barn sin innsats i motstandsarbeidet under 2. Verdenskrig, med særlig vekt på hvordan mange av dem hjalp sovjetiske borgere i tysk krigsfangenskap og tvangsarbeid i Norge. Filmskaperen ønsker å rette oppmerksomheten mot ”hverdagsfortellingene” som ofte har uglamorøse kvinner i sentrum. Mens mennene drev med sabotasjer, flyktet landet eller på andre måter måtte gå i dekning, var det kvinnene som i stor grad holdt Norge sammen. I dokumentaren vil vi bli kjent med kvinners ukjente helteinnsats og om kvinnenne som gjorde det umulige mulig i hverdagen.

Filmen vil i tillegg bygges rundt den dristige og dramatiske innsatsen til jentungen Margareth Bergersen fra Bergen og rundt skjebnen til hviterusseren Mikhail Zellenkovskjij som klarte å flykte fra tysk tvangsarbeid i Sauda. Fortellingen om de to vil bli sett i sammenheng med utviklingen av krigen generelt.

Filmen vil være satt sammen av historisk materiale, intervjuer og dramatiske sekvenser.

Nøkkelpersoner:
Regi, utviklingsperioden: Anne Gullbjørg Digranes
Produsent, utviklingsperioden: Anne Gullbjørg Digranes


Produksjon dokumentar:
”Gerhard Armauer Hansen – bergenslegen som oppdaget leprabasillen”
Mediakey  ved Ole Geir Herland
Tildelt: 130 000


Filmen:
Mediakey ønsker å fortelle historien om Norges mest berømte lege – bergenseren Gerhard Armauer Hansen – som i sitt laboratorium på Kalfaret i Bergen i 1873 oppdaget leprabasillen. Gerhard Armauer Hansen og hans viktige oppdagelse er lite kjent i Norge. Når det i februar 2012 er ett hundre år siden han døde, ønsker filmskaperen å fortelle om livet til bergenslegen, forskningen hans, leprasykdommen, og Bergen som internasjonal lepra-hovedstad. Armauer Hansens oppdagelse har hatt enorm betydning for bekjempelsen av lepra og andre smittsomme sykdommer verden over.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Ole Geir Herland
Foto og klipp/redigering: Ole Vidar Søviknes
Lyd, etterarbeid: Tommy Øvretveit
Produsent: Ole Geir HerlandProsjektutviklingsstøtte 2., dokumentar:
”Fjortis og spirituell”

Semaforfilm ved Linda Hellevik og Gunnbjørg Hage
Tildelt: 60 000

Filmen:
Semaforfilm følger en gruppe tenåringer i ett år - gjennom deres erfaringer med religion og valg. To fjortenåringer utforsker sitt forhold til religion. Den tvilende må forholde seg til den overbeviste, den pragmatiske til den tradisjonsbundne. Presten utfordrer tankene deres. De må reflektere over egen tro, tvil og søken. Det blir en reise i kristne ritualer og liturgi, men kanskje mest av alt, en reise inn i seg selv. De vet at konfirmasjonsdagen nærmer seg og valget kan bli mer tyngende og alvorlig.
Målet til Semaforfilm er å lage en film for og med ungdom om et vanskelig, men menneskelig interessant og litt urørt tema. En film som taler både til følelser og intellektet.

Nøkkelpersoner:
Regi: Linda Hellevik og Gunnbjørg Hage

Klipp: Morten Øvreås
Musikk: Olav Øyehaug

Lydetterarbeid: Pål Nygård

Produsent: Semaforfilm v/ Linda Hellevik og Gunnbjørg Hage

Prosjektutvikling – animert dokumentar:
”Lille store hjerte”
Alligator ved Trude Refsahl
Tildelt: 75 000Filmen:

”Lille store hjerte” er et dokumentarfilmprosjekt for barn. Det handler om unge og gamle menneskers forhold til kjærlighet, vennskap og døden. Noen av karakterene er på vei inn i livet, mens andre er på vei ut. Vi møter fire barn og fire eldre mennesker. Barna er 5 og 6 år, mens de eldre er mellom 80 og 100 år. Spørsmålene som tas opp vil kretse rundt familie, vennskap, forelskelse, forbilder, livet og døden. Bruk av animasjon vil utgjøre en stor del av filmen. Denne vil være enkel og av litt barnlig karakter. Animasjonen vil bli brukt som illustrasjon på det som blir snakket om, men også for å binde sammen til en helhet.

Filmskaperne har også tenkt å utvikle en nettside hvor filmene formidles på en enkel måte, slik at barna i målgruppen enkelt skal kunne klikke seg mellom de ulike små filmene. Dokumentaren kan også kunne benyttes som kortfilmer som kan sees hver for seg.


Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Yvonne Thomassen
Foto: Olaug Spissøy
Illustratører: Anna R. Folkestad og Trine Nordmark Børstad
Produsent: Trude Refsahl

Oktober

Prosjektutviklingsstøtte animasjon:

”Løsgjenger” (engelsk tittel: Hobos)
Lassofilm as ved Linda F. Sæthren (tlf: 975 42 429)

Tildelt: 110 000

 

Filmen:
Dette blir historien om Ludo og hans livsglade, lettbevegelige
svirebrødre. De unngår så langt det er mulig å bruke energy på
samfunnsnyttige bidrag, og de finner stadig gode grunner for å ta seg en
fest. De tar det ikke alltid så nøye med sannheten.
De er slu, men på samme tid naive og trofaste. De viser tidvis en
oppfinnsomhet uten grenser når det gjelder å skaffe seg det daglige brød
og ikke minst: Den daglige vin.
Den animerte kortfilmen Løsgjenger er inspirert av en rekke hendelser og
verk fra kunst- og musikkhistorien, og skal være med å prege kortfilmen
Løsgjenger. Du vil blant andre møte John Steinbeck, Salvador Dalì, Bob
Dylan, Robert Johnson og Elvis Presley.

Nøkkelpersoner:
Regi: Linda Fagerli Sæthren
Manus: Linda Fagerli Sæthren
Manuskonsulent: Siri Røhr-Staff
Animatør: Linda Fagerlig Sæthren
Utøvende produsent: Martine Grande
Produsent: Linda Fagerli Sæthren

Prosjektutvikling eksperimentell dokumentar

”Elementer”
Ibis film as ved Lisbeth Dreyer (tlf: 480 48 333)
 
Tildelt: 150 000

 

Filmen:
De siste fem årene har Ibis Film arbeidet med landskapstrilogien Fjord-Vinterlys-Horisont. I arbeidet med disse filmene har det vært sentralt å utfordre og omdefinere en genre, gjennom å søke å skape opplevelser av åpne rom i landskapet. Strukturen er flytende og fraværet av en fast fortellerstruktur har gjort det mulig å flytte fritt og nærmest uendelig på bitene. Målet har hele tiden vært transparente og åpne filmfortellinger kalt “poetiske landskapsfilmer”.

Arbeidet har hatt preg av eksperimentering og utvikling, noe som ble gjort mulig av at den første filmen var inne i ordningen “Nye veier til dokumentarfilm”, der man ikke krevde, slik man vanligvis gjør, et ferdig utarbeidet konsept før man begynte arbeidet. Filmene baserer seg på bilde og stil, og ikke på fortelling, har det vært avgjørende med filmet research, der det framkomne bildematerialet har vært gjenstand for utvikling av filmens endelige tema og stil.

Ibis tildeles nå midler til å fortsette denne visuelle eksperimenteringen. De ønsker ikke å repetere Landskapstrilogien, men å utvikle stilen videre gjennom fordypning av genrebevissthet og eksperimentering med for eksempel fiktive elementer, tablåer, lyd og komposisjon. Samtidig vil de utprøve ny teknologi som kan gi eksponering i skumring og nattemørke, samt kjøringer og bruk av forskjellig typer optikk.

Nøkkelpersoner:
Regi: Skule Eriksen
Manus: Lisbeth Dreyer og Skule Eriksen
Foto og klipp: Skule Eriksen
Prosjektutvikler og produsent: Lisbeth Dreyer

Produksjonsstøtte kortfilm:

”ON MY MIND”Grønner Kortfilm ved Gine Therese Grønner (tlf: 907 02 292 ) og Kristoffer   Joner
Tildelt: 325 000

 

Filmen:
En helt alminnelig ettermiddag; Ole gjør lekser, mor lager middag. Ole savner pappaen sin, og vet at det er hans skyld at alt gikk gale. Hvis han bare hadde oppført seg bedre, for eksempel ikke bannet så mye, og vært litt flinkere på skolen, da hadde helt sikkert pappa fortsatt å elske dem, og mamma hadde ikke trengt å være så sint og lei seg hele tiden.

Hovedtemaet i denne filmen er skyld. Filmskaperen ønsker å tilnærme seg dette temaet gjennom å skildre en familie som har gått i oppløsning. Det er barnet, Ole, sin opplevelse av det som foregår som skal stå i fokus; da primært hans skyldspørsmål i forbindelse med foreldrene sine problemer. Med en depressiv og uoppmerksom mor, samt en skyldtynget far som holder seg i bakgrunnen for ikke å være til bry, blir Oles behov til de grader neglisjert. Vi skal se hvordan barnets lojalitet og kompromissløse kjærlighet overfor foreldrene likevel presser seg frem og prøver å finne en form.

Nøkkelpersoner:
Manus: Gine Therese Grønner
Regi: Gine Therese Grønner
Foto: Anne Dorthe Kalve
Produsent: Kristoffer Joner

Produksjonsstøtte dokumentar:
”Young man afraid ”

Flimmer film as v/ Lars Løge (tlf: 415 14 180)
Tildelt: 100 000

Filmen:
Dette er en film om å lage film, om å feile, og å snu nederlag til noe meningsfullt.

Til vanlig er regissøren for denne filmen bak kamera og filmer andre som forteller. I frykt for at hele prosjektet skal gå i oppløsning snur han kamera mot seg selv. Og her begynner den egentlige filmen, om de historiene han aldri fikk fortalt, som nå konfronterer ham i hans egen tilværelse.

Produksjonen er en del av programmet ”Nye Veier til Dokumentarfilmen”.

Nøkkelpersoner:
Regi: Christer Fasmer
Klipp: Erlend Haarr Eriksson
Produsent: Lars Løge
 
Prosjekter tildelt støtte til langfilm og TV-serier
 
 
Prosjekter støttet med midler fra gavefondet til Sparebanken Vest
 
Utviklingsstøtte tv-serie:
”Barkville”
 
Bug Revestreker ved Eirik Heldal (tlf: 452 30 471)
Tildelt: 275 000
 
Filmen:
I byen Barkville bor det hunder. De kan beskrives som småborgerlige, forfengelige og svært opptatt av egen (og andres) klasse. Lite vet de om at tre lumske katter planlegger et kupp mot BARKVILLE BANK, banken som rommer en enorm diamant...
Ordene ”katt og hund” sier det aller meste om ”BARKVILLE”. Videre er narrativen, visuell stil og helhetlig konsept designet etter ”den klassiske tegnefilmens” lest. Med sterke paralleller til klassisk tegnefilm (som Tom & Jerry) er kjernepremisset i Barkville å servere underholdning både til gamle og unge. Det yngre publikum vil fryde seg over karakterenes jakt på hverandre – den evige konflikten som motiverer handling. Det mer voksne publikum vil samtidig kunne nyte sofistikerte detaljer som pryder en enkel narrativ: referanser til filmhistorie, og satirisk om kamp mellom godt/ondt og mellom samfunnslag. Men viktigst for den eldre garde; de vil elske akkurat det samme som den yngre!
Animatørene Mads Ringdal og Karoline Sofie Eriksen har jobbet i Bug as i
over 6 år. De har denne tiden representert Bugs ypperste kompetanse innen 3Danimasjon, slik Bug også har representert dette på Vestlandet og i Norge
for øvrig.
Nøkkelpersoner:
Manus, 3D-animasjon og regi: Mads Ringdal og Karoline Sofie Eriksen
Produsent: Eirik Heldal
Prosjektutvikling langfilm:
”Hemnen”
 
Leggbit as  ved Randi Helene Førsund (tlf: 901 69 382)
Tildelt: 75 000
 
Filmen:
Dette er historien om Gunnhild fra Vik i Sogn som ble gift med kong Magnus Berføtt (1073-1103). I kjølvannet av kjærlighetshistorien mellom Gunnhild og Magnuskommer den intense maktkampen om tronen for en dag. Gunnhild var en sterk kvinne - brukt til en intens maktkamp mellom henne, den mektige jarlen og fosterfar/onkel. Filmen har stor fokus på nordisk middelalderhistorie og har et bredt internasjonalt nedslagsfelt.
Prosjektet er nå i siste fase før produksjonen kan starte. Målet er ta fatt på selve realiseringen av prosjektet høsten 2012.
 
Nøkkelpersoner:
Regi: Nils Gaup og Fridrik Thor Fridriksson
Manus: Randi Førsund
Linjeprodusent: Erik Disch
Prosjekteier/ansvarlig produsent: Randi Førsund
Utviklingsstøtte langfilm:
”DIRK OHM – tryllekunstneren som forsvant”
 
Mer film as ved Maria Ekerhovd (tlf: 951 88 118)
Tildelt: 125 000 (25 000 fra SPV, 100 000 fra HFK)
 
Filmen:
I den lille byen Grong pågår leting etter en forsvunnet kvinne, Maria. Til dette stedet ankommer den omreisende tryllekunstneren Dirk Ohm. Han innvolveres i leteaksjon og utvikler snart sterke følelser for kvinnen;  og i ly av hotellrommet og Dirks illusjons-verden oppstår et svært virkelig kjærlighetsforhold til den forsvunnede Maria.
Etterhvert som tiden går blir  stemningen i Grong mer og mer  anspent. Marias far ser på tryllekunstneren med  stor skepsis. Marias mor, derimot, oppfordrer ham til å bruke sine evner og nekter å akseptere at Dirk "bare" er en illusjonist og ikke en klarsynt.
Til og med Dirk selv begynner å stille spørsmål ved sine evner og sin rolle i hendelsene når søket etter Maria sakte beveger seg mot en konklusjon.
Nøkkelpersoner:
Regi: Bobbie Peers
Manus: Bjørn Olaf Johannesen
Produksjonsdesigner: Guri Giæver
Klipper: Jon Endre Mørk
Lyd: Thomas Angell Endresen
Executive  produsent: Axel Helgeland
Produsent: Maria Ekerhovd

 

Prosjekter støttet med næringsmidler fra Bergen kommune
 
Manusutvikling langfilm:
”Kom mandag”
 
Mer film as ved Maria Ekerhovd (tlf: 951 88 118)
Tildelt:  130 000
 

Filmen:
Kom mandag er basert på romanen ” Saganatt” av Frode Grytten. Harold har sammen med konen Marny drevet ”Lunde møbler” i snart femti år. Når IKEA åpner sitt nye og enda større kjøpesenter i Åsane, må den lille møbelbutikken gi tapt.
Som om ikke det var nok mister Harold sin elskede Marny inn i demensens tåkehav, samtidig som Harolds beste venn – Samuel – faller død om. Når Harolds restlager av møbler blir kjøpt og brukt som skrekkillustrasjoner i en reklamekampanje for IKEA, får Harold nok. Han gir seg ut på hevntokt - han kjører til Sverige for å kidnappe IKEA günder Ivar Kamprad.
Nøkkelpersoner:
Manus: Gunnar Vikene, etter en roman av Frode Grytten
Produsent: Maria Ekerhovd
Prosjektet har allerede mottatt støtte til utvikling fra bokmanus til treatment. Denne fasen er avsluttet og det skal utvikles og berarbeides et 1. utkast manus.
Prosjektutvikling spillefilm:
”NUMB”
Filmkollektivet as ved Erlend H. Eriksson (tlf: + 47 918 46 915)
Tildelt: 100 000
 

Filmen:
NUMB handler om Peter, en fremgangsrik sekstiåring, med en av Norges beste
ganer. På mystisk vis mister han brått smaks- og luktesansen og drives inn
i et eksistensielt indre drama i jakten på å få tilbake sin viktigste
sans. Hans renommerte og eksklusive kaffebrenneri står på spill, hans
anseelse og sist, men ikke minst: nytelsen og meningen med livet for Peter.
Filmen skal i sin helhet taes opp i Bergen, men dialogen skal være
engelsk. Filmkollektivet reiser til New York for å ta pulsen på miljøet av
skuespillere og filmarbeidere. Målet er å knytte kontakter,   få ideer til
produksjonsløsninger og  hente inspirasjon. Foruten at det gir filmen et
større inntektspotensiale, og et internasjonal nedslagsfelt, har
Filmkollektivet tro på en forløsende effekt på det kunstneriske arbeidet
ved jobbe på et annet språk, og ha en praktisk tilnærming som går utenfor
den konvensjonelle norske produksjonsmodellen.
Nøkkelpersoner:
Manus: Carl E. Johannessen og Erlend Haarr Eriksson
Produsent: Filmkollektivet ved Erlend Haarr Eriksson
Utviklingsstøtte TV- serie:
”Speider´n – en for alle, alle for en”
 
Alligator v/ Trude Refsahl (tlf: 934 27 513)
Tildelt: 90 000 (20 000 fra BK og 70 000 fra HFK)
 
Filmen:
Speiding er friluftsliv året rundt og opplevelser sammen med andre. Speiding er samarbeid om oppgaver, og speiding er vennskap som oppstår og utvikles underveis - også på tvers av landegrenser. For speiding foregår over hele verden og er en internasjonal, ideell bevegelse med mer enn 38 millioner speidere i mer enn 150 land.
I Norge er det hele 379 speidergrupper. Med utgangspunkt i alle fylkene våre er det ønskelig for Alligator å finne grupper av speidere i hele landet som de skal følge i et år. Hvert 4. år arrangeres det Landsleir, og da samles speidere fra hele landet til å delta i en ukes leir med fokus på ulike friluftsaktiviteter og på vennskap på tvers av gruppene.
TV serien skal følge ungdommene gjennom et år med forberedelser til det som skal bli en tur til og på landsleir. Her kan da alle de ungdommene som Alligator følger møtes.
 I 2013 skal landsleiren arrangeres i Stavanger.
Serien skal benytte seg av regissører som følger ulike grupper og da spesielt noen utvalgte barn, men det er også Alligators ønske å ta i bruk konseptet med videodagbøker fra speiderne selv.
Målet med utviklingsstøtten er å utvikle et nettverk av regissører som kan bidra til prosjektet i sine landsdeler og følge prosjektet fram til landsleiren + utvikle en kort pilot og gjøre en innledende castingrunde på Vestlandet
 
Nøkkelpersoner:
Manus/ utvikler: Trude Refsahl
Regissør: Yvonne Thomassen
Produsent: Trude Refsahl
 
 
Prosjekter støttet med KUD-midler fra Hordaland fylkeskommune
 
Utviklingsstøtte tv-serie:
”Ville vestlendinger”
 
Flimmer film ved Johnny Holmvåg (tlf: 976 89 881)
Tildelt: 100 000
 
Filmen:
Ville Vestlendingar er ein sprelsk dokumentarserie om livet i Hardanger bak postkortfasaden.
Kva er det med Hardanger? Det er plassen som Gud gløymde, meiner hardingane sjølve. Alle kan sjå for seg Brudeferda i Hardanger, biletet som vart sjølve symbolet på den norske nasjonalromantikken. Men dei som har teke turen og blitt kjend med hardingane, har og fått kjennskap til noko meir. Og alle har dei kjent det og følt det; dette uhandgripelege, den ibuande galskapen hjå hardingane og den spesielle tilnærminga dei har til livet. Kvifor er det slik? Og er det annleis her enn andre stadar?
Me skal oppleva ei særeiga vestlands-surrealistisk atmosfære og fylgja forskjellige karakterar gjennom seks episodar.
Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Hildegunn Wærnes
Produsent: Johnny Holmvåg
 
Utviklingsstøtte animasjonslangfilm:
” I Morgentåkedalen”
 
Yesbox Productions ved Bendik H. Strønstad (tlf: 996 25 756)
Tildelt: 100 000
 
Filmen:
I Morgentåkedalen er en animasjonsfilm for både barn og voksne, basert på barneboken ved samme navn, skrevet av Jan Deberitz.
”I Morgentåkedalen” handler om Morkel Mosetuss og hans farlige og strabasiøse ferd gjennom en ukjent villmarksverden. Han forlatermosetussenes trygge og isolerte grotte for å finne noe han kun har drømt om; en kjempesopp. På veien møter han både venner og fiender, i forskjellige former og skikkelser.
Prosjektet deltar i workshopen ”Closing the Gap” i regi av Peacfull Fish og det europeiske Media-programmet. Som en del av denne workshopen skal prosjektet bearbeides med tanke på Cross-media, markedsstrategi og finansiering. Workshopen har så langt vært meget vellykket og avsluttes med en presentasjon / pitch for investorer under BIFF nå  i Bergen.
Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Aleksander Nordaas
FX Supervisor: Morten Rougne
Produsent: Bendik Heggen Strønstad
 
 
Utviklingsstøtte langfilm:
”Karma”
 
Mediacircus ved Eldar Nakken (tlf: 901 44 922)
Tildelt: 130 000
 
Filmen:
En kabriolet sportsbil braser ut av veien om natten. En ung jente kastes ut og blir liggende livløs langt inne i den trolske skogen uten synlige skader. Moren har dødd momentant i det voldsomme smellet. Tone (17) blir liggende tre måneder i koma på sykehus og hennes styrtrike far står snart overfor et umulig valg: Skal de livgivende apparatene som holder liv i datteren kobles i fra? I et siste forsøk leier han inn en hypnotisør som tidligere har vekket opp komatøse. Men selv etter iherdige forsøk klarer ikke hypnotisøren å løfte Tone ut av koma. Når alt håp virker å være utenfor rekkevidde forteller faren at datteren nærmest var besatt av skuespilleren Kristoffer Joner. Som en aller siste utvei hentes skuespilleren inn til sengeposten i håp om at hans stemme og nærvær vil vekke datteren opp fra koma. Etter noen nattetimer ved sengekanten skjer det et mirakel. Tone våkner. Hun har fått livet i gave igjen. Men hvem er egentlig Tone nå?
Denne metathrilleren tar personen og skuespilleren Kristoffer Joner med inn i et univers der overgangen mellom realisme og fiksjon hviskes ut.
Nøkkelpersoner
Manus og regi: Pål Øie
Produsent: Mediacircus ved Eldar Nakken.
Medmanusforfatter: BF
Utviklingsstøtte TV- serie:
”Speider´n – en for alle, alle for en”
 
Alligator v/ Trude Refsahl (tlf: 934 27 513)
Tildelt: 90 000 (70 000 fra HFK og 20 000 fra BK)
 
Filmen:
Speiding er friluftsliv året rundt og opplevelser sammen med andre. Speiding er samarbeid om oppgaver, og speiding er vennskap som oppstår og utvikles underveis - også på tvers av landegrenser. For speiding foregår over hele verden og er en internasjonal, ideell bevegelse med mer enn 38 millioner speidere i mer enn 150 land.
I Norge er det hele 379 speidergrupper. Med utgangspunkt i alle fylkene våre er det ønskelig for Alligator å finne grupper av speidere i hele landet som de skal følge i et år. Hvert 4. år arrangeres det Landsleir, og da samles speidere fra hele landet til å delta i en ukes leir med fokus på ulike friluftsaktiviteter og på vennskap på tvers av gruppene.
TV serien skal følge ungdommene gjennom et år med forberedelser til det som skal bli en tur til og på landsleir. Her kan da alle de ungdommene som Alligator følger møtes.
I 2013 skal landsleiren arrangeres i Stavanger.
Serien skal benytte seg av regissører som følger ulike grupper og da spesielt noen utvalgte barn, men det er også Alligators ønske å ta i bruk konseptet med videodagbøker fra speiderne selv.
Målet med utviklingsstøtten er å utvikle et nettverk av regissører som kan bidra til prosjektet i sine landsdeler og følge prosjektet fram til landsleiren + utvikle en kort pilot og gjøre en innledende castingrunde på Vestlandet
 
Nøkkelpersoner:
Manus/ utvikler: Trude Refsahl
Regissør: Yvonne Thomassen
Produsent: Trude Refsahl
Utviklingsstøtte langfilm:
”DIRK OHM – tryllekunstneren som forsvant”
 
Mer film as ved Maria Ekerhovd (tlf: 951 88 118)
Tildelt: 125 000 (100 000 fra HFK, 25 000 fra SPV)
 
Filmen:
I den lille byen Grong pågår leting etter en forsvunnet kvinne, Maria. Til dette stedet ankommer den omreisende tryllekunstneren Dirk Ohm. Han innvolveres i leteaksjon og utvikler snart sterke følelser for kvinnen;  og i ly av hotellrommet og Dirks illusjons-verden oppstår et svært virkelig kjærlighetsforhold til den forsvunnede Maria.
Etterhvert som tiden går blir  stemningen i Grong mer og mer  anspent. Marias far ser på tryllekunstneren med  stor skepsis. Marias mor, derimot, oppfordrer ham til å bruke sine evner og nekter å akseptere at Dirk "bare" er en illusjonist og ikke en klarsynt.
Til og med Dirk selv begynner å stille spørsmål ved sine evner og sin rolle i hendelsene når søket etter Maria sakte beveger seg mot en konklusjon.
Nøkkelpersoner:
Regi: Bobbie Peers
Manus: Bjørn Olaf Johannesen
Produksjonsdesigner: Guri Giæver
Klipper: Jon Endre Mørk
Lyd: Thomas Angell Endresen
Executive  produsent: Axel Helgeland
Produsent: Maria Ekerhovd

August 2011

 

Prosjekter tildelt støtte til kort- og dokumentarfilm
Produksjonsstøtte kortfilm:
”Ballett”
Flimmer film ved  Johnny Holmvåg
Tildelt: 350 000
Filmen:
Produsenten skriver: Eivind Tolås har skrevet en liten perle av en historie om Ola og Anna. De har lenge levd sammen, kanskje for lenge? Dette er en film om tidens tann og samlivets små sprelske øyeblikk.
Filmen skal spille på kontrasten mellom det faststivnede og det dynamiske. Det eldre ekteparet vi møter kjenner hverandre så godt gjennom et mangeårig samliv atkoordinasjonen mellom de to er blitt forbløffende god. Alt de foretar seg arter seg mest som en dans, selv om bevegelsene deres for lengst er blitt nokså stive pga. gamle ledd og muskler. Vi snakker med andre ord om en dans i nesten sakte film.
Nøkkelpersoner:
Manus: Eivind Tolås
Regi: Eivind Tolås
Foto: Christer Fasmer
Produsent: Johnny Holmvåg
Produksjonsstøtte kortfilm:
”En Vanlig Fredagskveld”
DUOfilm ved  Marie Fuglestein  og Linda Bolstad
Tildelt: 350 000
Filmen:
En Vanlig Fredagskveld er en tiltenkt kortfilm på 6-7minutter i sjangeren drama. Dette er en film som handler om det å aksepteresitt eget liv, uavhengig av hvilken livssituasjon man er i. En vanlig fredagskveld beveger seg i et realistisk miljø og har en veldig feministisktone.
Filmen handler om fem personer som er blitt venner i voksen alder. De har ikke sett hverandre på en stund da de siste sammenkomstene gikk noe aggressivt for seg. De er alle i begynnelsen av 40-årene og strever hver og en på sin måte med å godta sitt eget ståsted i livet. De har det til felles at de føler de enda har mye ugjort. Intensjonen for ”En Vanlig Fredagskveld” er å legge vekt på å gi filmen en underholdningsverdi, samtidig som filmen forteller hvordan mennesker har en evne til å kritisere og se ned på hverandre, ofte for å glemme sine egne problemer.
Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Kathleen Johnsen
Produsent: Marie Fuglestein og Linda Bolstad
Produksjonsstøtte kortfilm:
”Usynleg”
Flimmer film ved  Einar Loftesnes
Tildelt: 350 000
Filmen:
Rune er ein ung mann som ingen rundt han kan sjå eller høyre - han er
usynleg. Han har konkludert med at han er eit gjenferd, men når han dagdrøymer om sin kjære Helene, som han har vage minner om, så er det akkurat som om han blir meir levande. Dermed er det klårt for han; han må finne Helene før han forsvinn frå verda for godt.
Produsent, regi og foto har alle opphav i Sogn og Fjordane, der prosjektet óg skal filmast. Regissør, Daniel Volle, har laga mange korte lågbudsjettfilmar, samt oppdragsfilmar og reklame. Han er eit ungt talent Flimmer film har tru på.
Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Daniel Volle
Fotograf:Ole Andre Rekkedal
Klipp: Frida Eggum Michaelsen
Medprodusent: Eivind Tolås
Produsent: Einar Loftesnes
Produksjonsstøtte kortfilm:
”Alt faller sammen”
Alligator  ved Jan Aksel Angeltvedt
Tildelt: 330 000
Filmen:
I Alt faller sammen møter vi 18-åringen Kim, som står midt i en mengde vanskelige valg og 'voksne' problemstillinger. I noen intense timer, opplever vi en gutteskjebne som er på vei til å ta en trist retning. I stil, tematikk og tone har den likheter til filmer som ”Kids” og ”Gummo”, eller ”Farvel Falkenberg” for den saks skyld. Filmen spilles inn på location i og rundt Loddefjord.
Produsenten starter søknaden sin med å si at noen av de historiefortellerne som har størst gjennomslag i sin generasjon finner vi i dag i musikkmiljøet i Bergen. Sentralt i dette miljøet står Lars Vaular og Andrew Amorim. Lars vant Spellemansprisen i 2010 for albumet ”Helt om natten, helt om dagen”. Andrew spiller i bandet John Olav Nilsen & gjengen, som i følge en nær enstemmig musikkpresse laget årets album i 2009. Albumet ble også belønnet med Spellemannsprisen. Andrew har i tillegg laget musikkvideoer.
Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Andrew Amorim
Manus og komponist: Lars Vaular
Produsent: Jan Aksel Angeltvedt
Produksjonsstøtte animasjonsfilm:
”Sjøfugl”
Blåst film ved  Are Pilskog
Tildelt: 250 000
Filmen:
Blåst film ønsker å utvikle konsept for en serie animerte tegnefilmer på ca. 1-2 minutter hver, som presenterer de forskjellige norske sjøfuglene på en humoristisk og tilgjengelig måte for barn. De vil gi fuglene personlighet og karakter for at det skal fenge et yngre publikum. Samtidig skal filmene formidle riktig og spennende informasjon om sjøfuglene, deres adferd og deres utseende. Slik vil de skape interesse og kunnskap om sjøfuglene våre.
Kortfilmene skal være underholdende og informativ for barn på ett plan, samtidig som at filmskaperne også vil at voksne skal ha glede av dem. Kanskje de også lærer noe nytt?
Filmene er tiltenkt å vises ved opplevelsessentre langs kysten vår, og Blåst film vil og rette seg mot rikskringkasting og barne TV. De vurderer også å tilrettelegge for undervisning i grunnskoletrinnet. De vil i første omgang produsere ferdig en av filmene for å kunne selge inn konseptet ovenfor TV/rikskringkasting og finansieringskilder.
Den animerte teknikken vil være tradisjonell tegneanimasjon.
Nøkkelpersoner:
Regi: Tuva Synnevåg
Utøvende produsent: Sylvia B. Clausen
Produsent: Are Pilskog
Prosjektutviklingsstøtte dokumentar:
”Voldtektslandet Norge”
Mediacircus TV ved Jo Torgersen
Tildelt: 120 000
Filmen:
Hvem er ansvarlig for at 8 000-16 000 personer årlig blir voldtatt i landet med verdens beste likestillingspolitikk?
Dokumentarfilmen Voldtektslandet Norge skal bruke en ung og levende fortellerstil. Den skal bringe sjokkerende fakta på bordet, trekke frem sterke, personlige historier og den skal tørre å behandle et vanskeligtema med humor, grundighet og empati.
Den planlegges å bli 52 minutter lang.
Linda Steinhoff vant med dokumentarfilmidèen Voldtektslandet Norge pitchekonkurransen under Dokumentarfilmfestivalen i Volda. NRK har tilbudt en forprosjektavtale med intensjon om at dette skal resultere i en produksjonsbeslutning.
Nøkkelpersoner:
Regi: Linda Steinhoff
Produsent: Jo Torgersen
Hovedprodusent: Eldar Nakken
Mai 2011
Prosjekter tildelt støtte til kort- og dokumentarfilm
 
Prosjektutvikling kortfilm, animasjon
”The Lonely Catwalk”
Tildelt: kr. 70 000,-
Lassofilm ved Martine Grande
Filmen:
Den dagen prinsesser blir konger, går menn da i burka?
Dette er en animert kortfilm som stiller spørsmål ved det å være kvinne, og rundt forskjellene på kjønnene. Både forskjellene vi har med oss fra fødselen og de forskjellene vi selv har skapt. Filmen oppfordrer til diskusjon rundt temaet femininitet, seksualitet, makt, myter og diskriminering.
Filmen vil bli en 2D-kollasjfilm som i bruk av forskjellige teknikker også hyller både nålevende og avdøde kvinnelige kunstnere.
Nøkkelpersoner:
Manus og regi Martine Grande
Produsenter Linda Fagerli Sæthren/Martine Grande
________________________________________________________________________
Produksjonsstøtte dokumentar
”Jan Eggum – Ryktet Forteller”
Tildelt: kr. 300 000,-
Gaia studio ved Rune Vindenes
Filmen:
Jan Eggum gir ut 60 nye viser i 2011 – det året han fyller 60. I denne filmen blir vi kjent med den tørrvittige melankolikeren gjennom hans kreative utfordringer og selvpålagte forventningspress.
Gaia vil med denne filmen forsøke å ta publikum med inn til kilden til kreativiteten hos Eggum, ved å skildre ham i brytningspunktet mellom det personlige og det profesjonelle.
Nøkkelpersoner:
Produsent Rune Vindenes
________________________________________________________________________
Produksjonsutvikling dokumentar
”En fremmed i huset”
Tildelt: kr. 150 000,-
Flimmer film ved Lars Løge
Filmkollektivet ved Carl E. Johannessen
Filmen:
Filmen er tenkt som en langfilmdokumentar til kino og TV. Den kommer til å være unik i sin fortellermåte, der de fleste bildene skal være fra et lite kamera montert på et barns hode. Et dypdykk i barnas verden, og deres blikk på de voksne, spesielt faren i denne filmen. Regissøren er en far som strever med å finne sin rolle som farsfigur. Han er regissøren, men det er han som må finne seg i å bli iakttatt av en fireårings spontane og usensurerte blikk.
Nøkkelpersoner:
Regi Carl E. Johannessen
Produsent Lars Løge
________________________________________________________________________
Produksjonsstøtte kortfilm
”Natten i oss”
Tildelt: kr. 250 000,-
Filmkollektivet ved Erlend Haarr Eriksson
Filmen:
En kvinne er på vei til en mann som elsker henne. Han har ventet lenge. Hun haster på høye hæler. Han stirrer utålmodig ned i halvliterglasset. Hun vil ikke skuffe ham enda en gang. Men i bakgaten venter en fristelse.
En kort film om frykten for å feile og å bli såret. Første del i Filmkollektivets kortfilmserie "Bakvei Bergen".
Nøkkelpersoner:
Manus og regi er ved Hildegunn Wærness
Produsent Erlend Haarr Eriksson
________________________________________________________________________
Produksjonstøtte dokumentarfilm
”Predikanten”
Tildelt: kr. 350 000
Aldeles film ved Turid Rogne
Filmen:
I dokumentarfilmen “Predikanten” legger regissør Elisabeth Kleppe, datter av predikant Finn Kleppe, ut på en personlig reise i sin fars fotspor.  Farens livsvalg er fjernt for henne, og hun har vanskelig for å forstå hvordan han har klart å holde fast ved dette kallet gjennom alle livets faser.
Elisabeths far og de andre omreisende predikantene har levd sitt nøkterne liv på reisefot fra bedehus til bedehus, fra kyst til innland for å spre det kristne budskapet. De har bodd på små rom i andres hjem eller på nakne bedehushybler, og fått betalt fra menighetenes kollektbøsse. Hjemme har ofte koner og barn ventet på en mann og pappa som levde for sitt kall.
Nå er dette levesettet i ferd med å gå ut på dato. Det finnes fremdeles omreisende predikanter, men i dag har de aller fleste av dem flere bein å stå på både yrkesmessig og økonomisk, og kallet om å forkynne har ikke så store konsekvenser som tidligere.
Med utgangspunkt i regissørens direkte kjennskap til temaet skal dokumentarfilmen i en nær og personlig tone skildre en viktig side av kulturhistorien vår, men også gi innsikt i hvordan det er å leve med en sterk religiøs overbevisning. Filmen vil inneholde ærlige og eksistensielle samtaler i mellom far og datter, men også spennende og rørende opplevelser på en reise der målet er å forstå hverandre bedre.
Nøkkelpersoner:
Regi er ved Elisabeth Kleppe
Produsent er Turid Rogne
________________________________________________________________________
Produksjonsstøtte dokumentarfilm
”Alenebarna”
Tildelt: 300 000,-
Semaforfilm Linda Hellevik og Gunnbjørg Hage.
Filmen
Christ Mena er åtte år og enslig mindreårig flyktning fra Burma. Han og tre eldre brødre, tilhørende Karenfolket, levde flere år i en flyktningleir i grenseområdet Thailand/Burma, før de for fire år siden kom til Norge som kvoteflyktninger. Her ble de fire brødrene splittet. Christ Mena får ny familie, nye søsken og nye venner, men synes savnet etter storebroren er stort, sårt og vanskelig å takle. Ingen har laget film om enslige mindreårige flyktninger før, der barn får fortelle sin historie med egne ord, ut fra egne forutsetninger. I 2009 kom det 1 349 barn til Norge som oppga å være enslige mindreårige. I 2010 var antallet 803. De blir en del av barnebefolkningen, bosettes i kommunene, får seg ny familie, lærer kulturen, språket, går på skole, deltar i fritidsaktiviteter og lever livet sitt i nabolagene. Men hva vet vi egentlig om disse barna?
Nøkkelpersoner:
Regi: Gunnbjørg Hage og Linda Hellevik
Produsenter: Gunnbjørg Hage og Linda Hellevik

 

Produksjonsstøtte dokumentarserie:
”Dit peppern gror”
Tildelt: kr. 100 000,-
Novemberfilm as ved Kjetil Johnsen
Filmen:
Dokumentarserien handler om norske Eli som har to lidenskaper her i livet; motorsykler og Afrika. I nesten syv år har hun holdt hus på øya Zanzibar i Tanzania og livnært seg som frilansjournalist. Nå legger hun ut på en reise gjennom Øst-Afrika – alene på motorsykkel. På veien opplever hun alt Afrika har å by på av godt og vondt. Dette er ikke Afrika fra nyhetsreportasjene, eller Afrika fra ”Den Store Reisen”. Dette er et ekte Afrika. Storslått og fargesprakende, utfordrende og annerledes.
Prosjektet var i utgangspunktet et samarbeid mellom Informatica og Nordisk Film sin representant i Bergen, Berit Steen. Da hun sa opp sin stilling i Nordisk Film, måtte Eli Gunnvor Grønsdal ut å finne nye samarbeidspartnere. Novemberfilm og Grønsdal møttes på Dokumentarkonventet på Os. Filmselskapet, plassert i Oslo og Arendal, innehar god kompetanse på Afrika gjennom flere store TV-produksjoner. Preproduksjonen er i stor grad gjort i Bergen, hvor mye av etterarbeidet også skal gjennomføres. Grønsdal/Informatica har hatt ansvaret både for utvikling, praktisk tilrettelegging og for gjennomføringen av turen i samarbeid med Novemberfilm. Grønsdal er også programleder for serien.
Nøkkelpersoner:
Regi: Atle Evang Reinton Co-regi: Eli Gunnvor Grønsdal
Hovedprodusent: Kjetil Johnsen Co - produsent Informatica: Eli Gunnvor Grønsdal
________________________________________________________________________
Produksjonsstøtte dokumentar:
”Burma, Norway”
Tildelt: 50 000,-
Alligator ved Trude Refsahl
Filmen:
Burma, Norway er et dokumentarportrett av den burmesiske radio- og tv-stasjonen The Democratic Voice of Burma som har base i Oslo. Filmen skildrer DVB i møte med sin kanskje største utfordring til nå: Å dekke valget i Burma 2010. Filmen følger de gjennom en periode med endring og vekst som medieorganisasjon så vel som en tid der hjemlandet Burma kan være i ferd med å bevege seg i en ny, demokratisk retning. ”Burma, Norway” er et lavmælt, men nervepirrende drama om det å ikke vite, men likevel bygge livet sitt på at frihet og rettferdighet vi seire tilslutt.
Den ekstra støtten er til fire uker ekstra arbeid i klippen for regissør og klipper.
Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Turid Rogne
Mars 2011
Prosjekter tildelt støtte til kort- og dokumentarfilm
Produksjonsstøtte kortfilm:
”Last Wedding”
Tildelt: 350 000         

Kontaktperson: Yesbox Productions ved  Bendik Heggen Strønstad (tlf: 996 25 756)

Filmen:
”Last wedding” er en animasjonskortfilm om et av dagens mest aktuelle temaer. De fleste av oss er enige om at dagens forurensning vil medføre store klimaendringer dersom det ikke gjøres noe, og at konsekvensene av disse kan bli katastrofale.

I ”Last wedding” følger vi Eva i forberedelsene til det som, i hvert fall tradisjonelt sett, er en kvinnes lykkeligste dag. De fleste skal på et eller annet tidspunkt involveres i et bryllup, sitt eget eller andres. Et bryllup representerer håp, lykke og løfter om en fantastisk fremtid for de fleste. Men i denne sammenheng har det ingen fremtid, fordi det finnes ingen fremtid.  Dette vil være en sentimental, romantisk og storslått film til ettertanke. Budskapet vil kommuniseres gjennom den enorme kontrasten dommedag og et bryllup har. Ved hjelp av et sterkt uttrykk, et dynamisk og rent bilde samt kraftfulle lydeffekter vil regissøren skape en stigende spenning og dramatikk som ikke bare treffer hovedkarakteren, men som også smitter over på oss i den virkelige verden. Gjennom animasjonsfilmen vil han få frem et skapt univers - som samtidig har en sterk tilknytning til virkeligheten.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Michael Axelsson
Produsent: Bendik Heggen Strønstad
Animatør: Morten Rouge
Produksjonsstøtte, dokumentar:
”Havets Sølv”
Tildelt: 250 000
Kontaktperson: Blåst Film v/Are Pilskog, tl: 70 33 02 82/ 977 66 471
Filmen:
Silden er tilbake. Og det i ufattelige mengder. I februar hvert år blir havslettene utenfor Møre dekt av et tykt hvitt teppe av sildeegg. Tenk, eggene tilsvarer 3 ganger vekten av det norske folk. Og alt dette begynner å klekke... Havet utenfor norskekysten er et av verdens rikeste. Det er silden som omformer plankton til næring for annen fisk, fugl, sjøpattedyr og ikke minst for oss mennesker. Silden vandrer opp og ned langs kysten vår og gir slik grunnlag for liv langs hele norskekysten.
Blåst Film ønsker med filmprosjektet ”Havets Sølv” å lage en vakker og storslått naturdokumentar. Den skal gjennom et fokus på dyreatferd og økologiske sammenhenger skape interesse, inspirasjon, glede og entusiasme for silden, gyteområdet utenfor Møre og økosystemet vi finner langs kysten vår.
I filmen skal vi følge sildens vandringer både som voksen sild og som yngel. Vi skal se hvordan silden gir livsgrunnlag for blant annet torsk og sei, sjøfugl og hval. Vi skal se hvordan alt heng sammen i et av de rikeste økosystemene i verden.
Ikke minst ønsker Pilskog å følge et forskingsprosjekt som ved hjelp av fjernstyrt miniubåt (ROV) vil dykke ned på havbunnen og dokumentere sildeeggene. Det skal være flere meter tykt sies det, og hva er det slags skapninger som livnærer seg av disse eggene? En liknende dokumentering av sildeeggene, sildens vandring og økologiske verdi har ikke blitt gjort tidligere. Prosjektet gir således en unik mulighet til å få dokumentert og formidlet kanskje det mest fantastiske og minst kjente naturfenomenet Norge har å by på.
Nøkkelpersoner:
Regi, foto, redigering: Are Pilskog
Undervannsfotograf og ROV (fjernstyrt miniubåt)-operatør: Gavin Newman
Research: Ruth Dyson
Produsent: Are Pilskog
Produksjonsstøtte dokumentarfilm (52 min.):
”Beffen”
Tildelt: 215 000

Kontaktperson Embla Film v/ Anne Magnussen (tlf 990 12 370)

Filmen:
Dette er en lokal, men likevel allmenn historie om en ung kvinne som plutselig ble eier av en liten antikvarisk ferge. Den lille fergen ”Beffen” var farens livsverk. Nå er den Lindas utfordring. Fergen har kun tillatelse til å frakte 15 passasjerer, inntjeningen er liten og båten er dårlig vedlikeholdt. Vil Linda mestre oppgaven som kombinert reder, kaptein, styrmann, billettør og markedsfører? Og vil hun klare å få bygget en ny båt (kopi av den gamle)?

Dette skal bli en poetisk observerende dokumentar. Tilstedeværende kamera med kontrast mellom håndholdte kamerabevegelser om bord, og med stativbruk på eksteriøropptakene. Opptakene skal skje på video, opptaksformat HDV. Filmen skal bli en TV-dokumentar med kinovisning. Opptakene skal følge hennes utvikling og forhåpentligvis ende med ferdigstillelse av ny båt.
Nøkkelpersoner:
Regi og foto: Anne Magnussen
Redigering: Morten Øvreås
Musikk: Johan Modahl Leiva
Distribusjon: Eli Stangeland
Produsent: Anne Magnussen
Produksjonsstøtte kortfilm:
”Mushroom Monster”
Tildelt: 320 000
Kontaktperson: Yesbox Productions ved  Bendik Heggen Strønstad (tlf: 996 25 756)

Filmen:
”Mushroom Monster” er en animert kortfilm om Morkel mosetuss, på jakt etter en stor sopp på den andre siden av en tømmerstokk-bro. Problemet er at det under tømmerstokken, i en dyp og mørk avgrunn, bor et monster som ikke liker at noen går over broen. Med inspirasjon fra ”Ice Age”s små filmer om det nøttesultne ekornet Scrat, ønsker filmskaperen med ”Mushroom Monster” å lage en liten film som både underholder og forteller en selvstendig historie, men som også gir ham muligheten til å prøve ut muligheter og løsninger i forhold til arbeidet med spillefilmen ”I Morgentåkedalen” forfattet av Jan Deberitz.

”Mushroom Monster” vil animeres av bergensbaserte Morten Rougne, som også deler regissørens visjon om å beholde den maleriske estetikken fra boka ”I Morgentåkedalen” og videreføre denne til levende animasjon. Det tas med andre ord sikte på å utvikle en særegen animasjons-look, noe som vil gi ”Mushroom Monster” et adskilt og original uttrykk til forskjell fra ordinær Pixar/Disney-animasjon.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Aleksander Nordaas
Animatør: Morten Rouge
Produsent: Bendik Heggen Strønstad
Utviklingsstøtte dokumentarfilmserie (30 historier):
”Mødre”
Tildelt: 75 000
Kontaktperson: Aldeles ved Elisabeth Kleppe (tlf: 922 46 985)
Filmen:
Mødre markerer starten på et større dokumentarprosjekt der filmskaperne skal samle inn personlige historier gjennom opptak av samtaler mellom to personer som står hverandre nær. Filmskaperne ønsker å formidle et originalt portrett av morsrollen, hvor målet er å speile hvordan den har utviklet seg over generasjoner. Håpet er at prosjektet kan inspirere folk til å sette av tid til en god samtale med noen de er glad i.  Historiene vil bli formidlet som en mini-serie på tv i anledning morsdagen. De ønsker også å sette sammen flere historier til et større portrett på rundt 20 minutter. I tillegg ser de for seg andre plattformer for formidling.
Nøkkelpersoner:
Regi: Eli Lea
Produsent: Elisabeth Kleppe
 
Utviklingsstøtte dokumentar/serie (50 min og 5x10min)
”Norske fribyforfattere”
Tildelt: 80 000

Kontaktperson: Iris Film DA ved Kari Klyve-Guldbrandsen (tlf: 990 14 408)

Filmen:
Dette filmprosjektet søker å utvikle fem korte dokumentarfilmer med utgangspunkt i fribyforfattere i Norge. Gjennom bruk av poesi, prosa og dokumentariske portrett av fribyforfattere fra flere land. Hver av filmene vil vare i 10 minutter, men også settes sammen til en 50 minutters dokumentarfilm.

Fribyforfatter er en kultur- og ytringsfrihetspolitisk ordning som ble etablert i 1994, etter oppfordring fra forfatteren Salman Rushdie, som et internasjonalt nettverk av fristeder for forfulgte forfattere.

Nøkkelpersoner:
Produsent og manus: Odveig Klyve
Produsent og regi: Kari Klyve-Guldbrandsen
Utviklingsstøtte animert kortfilm
”Håpet på bunnen/ Riverbed”
Tildelt: 60 000
Kontaktperson: Syvia Bjerknes Clausen, tlf: 97662946
Filmen:
En animert kortfilm i teknikken stop-motion.
Håpet på bunnen handler om ei jente med ME (Myalgisk Encefalomyelitt, i Norge også kalt kronisk utmattelsessyndrom), en storesøster som kjenner på behovet for å reise vekk og en far som føler han ikke strekker til. En stemning, dyster og munter på samme tid, sprer seg i huset mens karakterene på hver sine vis kjemper en indre kamp. De erfarer, på godt og vondt, virkningene av disse kampene. Håpet på bunnen handler om hvordan en kronisk sykdom rammer hele familien. Og hvordan individene finner oppturer, gleder og motivasjon i omgivelsene.
Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Ida Westvang
Produksjonsleder: Sylvia Clausen
Produsent: Ida westvang og Sylvia Clausen
Produksjonsstøtte dokumentarserie (5x58 min):
”Døden”
Tildelt: 250 000
Kontaktperson: Flimmer Film ved  Lars Løge (tlf 41 51 41 80)
Filmen:
Døden er ikke det verste som kan skje. I denne dokumentarserien vil filmskaperne snuse på hva døden egentlig er, og hvordan vi som mennesker oppfører oss i møte med den.
Finn Tokvam skal ta oss med inn i døden med sin underlige humor og nysgjerrige holdning. Serien skal være åpen og uredd, direkte og engasjerende. Hver episode har hvert sitt ledende tema. Den fysiske død, religion og døden, døden i kulturen, døden og markedet, og til slutt døden og makt. Flimmer Film vil med denne serien gjøre døden til et tema å snakke friere om. De bygger opp en nettside for serien, og vil arbeide mot visninger og debatter på skoler og institusjoner.
Nøkkelpersoner:
Serieregissør: Eivind Tolås
Hovedfotograf: Christer Fasmer
Andrefoto: Anna Myking/ Heidi Klokk
Produksjonsleder: Hanne Jones
Researcher: Håvard Parr og Silje Gripsrud
Produsenter: Lars Løge og Johnny Holmvåg
 
 
Prosjekter innstilt til utvikling langfilm- og serier
Utviklingsstøtte dramaserie:
”Lensmann” – fase 2
Tildelt: 150 000
Kontaktperson: Mediacircus ved Eldar Nakken, tlf: 901 44 922
Filmen:
I den lille bygda Håvik utenfor Bergen ligger Norges kanskje aller minste lensmannskontor. Av en eller annen uforklarlig grunn har det lille kontoret til lensmann Gjest Lindemann (36) overlevd alle omstrukturerings- og rasjonaliseringsreformer. Lindemann mistenker noen for å ha glemt ham, og ingenting hadde vært bedre. Han gjør alt for å unngå å bli lagt merke til, han gjør alt for å unngå forfremmelse til Bergen, han vil bare leve et bedagelig liv i fred og ro i hjembygda han elsker. Men fred og ro er det siste han får. Serien er tenkt i 12 episoder á 45 min. Prosjektet oppgir referanser som Skjærgårdsdoktoren, Samsø, Änglagård, Himmelblå, Hamish Macbeth.
Nøkkelpersoner:
Manus: Lasse Nederhoed. Medforfatter: Jørn Kurt Bergo
Produsent: Eldar Nakken
Prosjekt innstilt med støtte fra Bergen Kommune
 
 
Utviklingsstøtte langfilm, fase 2
”Dukken i taket”
Tildelt: 125 000
Kontaktperson: Den siste skilling ved Kristine Knudsen
Filmen:
"Dukken i taket" er en filmatisering av Ingvar Ambjørnsens roman ved samme navn. En kvinne vender tilbake til den lille Vestlandsbygda der hun og søsteren pleide å tilbringe sine somre. Men hun har sine baktanker med det tilsynelatende uskyldige besøket; å hevne overgrepet på sin lillesøster. Med kvinnelist og utspekulerte metoder starter hun en personlig vendetta på bygdas store sønn. "Dukken i taket" er en psykologisk thriller om hva besettelse kan få et menneske til å gjøre mot andre.
Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Kjersti Steinsbø (basert på Ingvar Ambjørnsens bok)
Produsent: Kristine Knudsen.
Prosjekt innstilt med støtte fra Bergen Kommune
 
 
Utviklingsstøtte langfilm, fase 2
”Link” (tidligere Gellerskogen)
Tildelt: 75 000
Kontaktperson: Alligator ved Jan Aksel Angeltvedt (tlf: 906 04 966)
Filmen:
Thriller som utforsker menneskeskjebner i ekstremsituasjoner. Den hardt pressede naturfotografen Espen Gant slumper til å filme et bestialsk dobbeltdrap og prøver å vende situasjonen til sin fordel. Han vikler seg dermed inn i en virkelighet han ikke selv har herredømme over.
Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Pål Øie
Produsent: Jan Aksel Angeltvedt
Prosjekt innstilt med støtte fra Bergen Kommune
 
 
Utviklingsstøtte tvserie – barn (4x15 min), manus
” Svingennissen og nissen på Bakken”
Tildelt: 65 000

kontaktperson: Infokiosk as v/ Pål T Nygård (tlf: 970 93 977)

Filmen:
Filmskaperne ønsker å lage en animert fire episoders serie for barneTV basert på materiale av Geirdis Bjørlo som tidligere har vært presentert som muntlig fortelling, deretter som figurteater og senere som bok.

På den lille gården bor Gamle Anna og på den store gården bor mor, far, tvillingene og Veslegut. I fjøs og på låver bor to nisser, en hest, ei ku og noen sauer. Det bor altså ikke bare mennesker og dyr i denne bygda. Hver gård har en egen gårdsnisse og troen på at den virkelig finnes er sterkest hos Gamle Anna og Veslegut - den eldste og den yngste. Nissene har god oversikt og blander seg inn når det trengs, uten å gjøre seg til kjenne. De kan hjelpe til med det meste, men de hevner seg om de ikke får det som de vil. Nissene er svært partiske, de verner om mennesker og dyr på sin egen gård og er ikke venner med hverandre. Dette er en historie om en fattig nisse og en rik nisse, om en barnefamilie og en gammel enke og om hvordan alt vender seg til det beste når de samarbeider.
Filmskaperne skal arbeide med stop-motion animasjonsteknikker og utforske grenselandet mellom et fullanimert uttrykk og den mer minimalistiske presentasjonsteknikken fra figurteateret.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Geirdis Bjørlo
Produsent: Pål Terje Nygård
Animatører: Gustav Kvaal og Tom Erik Brudvik
Prosjekt innstilt med støtte med midler fra Sparebanken Vest
Februar
Utviklingsstøtte, fase 2 dokumentarfilm:
”Gunnar goes on a Happy Bus”
Tildelt : 150 000

Kontaktperson: Agitator v/ Elin Andersson, 986 00 674

Filmen:
I denne dokumentaren, som blir nummer tre i rekken av Gunnar goes serien, ønsker Gunnar Hall Jensen å se nærmere på lykke. Denne vil i likhet med de to forrige, Gunnars Goes Comfortable og Gunnar Goes God, ta tilskueren med på en ytre og indre reise. Hvor mye betyr det land, det landskap og den kultur du bor i for om du er lykkelig, eller ikke? På en busstasjon, på en rute i det enkelte land får vi en inngang til landets egenart. Nøkkelen til innsikter blir gjennom en utvalgt bussjåfør i det enkelte land.

Nøkkelpersoner:
Regi: Gunnar Hall Jensen
Manus: Gunnar Hall Jensen
Foto: Gunnar Hall Jensen og Hallgrim Ødegård
Klipp: Geir Hørnes
Produsent: Elin Andersson/Elin Sander
Utviklingsstøtte dokumentarfilm:
”REDDe skogen?”
Tildelt: 56 000

Kontaktperson: Stautland Videoproduksjon v/ Brynjar Stautland (959 25 054)

Filmen:
FN’s REDD-prosjekt (reduserte utslipp fra avskoging og skogdegradering) er et flaggskip i moderne bistand.   20 % av verdens CO2-utslipp kan reduseres ved reduksjon i avskogingen. Norge har lovet 15 mrd. kroner til REDD totalt. Av dette skal Tanzania motta 500 mill. over 5 år i tillegg til ordinær norsk bistand på ca. 730 mill. årlig. Ideen og målet er prisverdig; gjennom REDD skal en betale fattige bønder i Sør-Amerika og Afrika godt for å verne skog de tidligere har levd av ved å hogge lovlig og ulovlig. Tanzania er verdens største mottaker av norsk bistand, og er et av landene som vil motta ytterligere millionbeløp gjennom REDD.

Spørsmålet til regissøren er: Er Tanzania i stand til å forvalte mer bistandspenger enn de alt får? Han siterer Peter Younger hos Interpol, som karakteriserer REDD slik; ”Programmet er ganske enkelt for stort til å overvåke. Potensialet for kriminalitet er høyt og har ikke blitt tatt hensyn til av dem som laget programmet”.

Av informasjon frå Miljøverndepartementet går det fram at det vil bli etablert system for overvåking m.m. I forbindelse med et filmprosjekt i Tanzania i 2010 opplevde Stautland imidlertid at bekymringen hos bistandsarbeidere, med de beste ønsker for Tanzania, var så stor at det bør være interessant for uavhengige å følge REDD-pengene ut i felt for å se hva konsekvenser de får.

Nøkkelpersoner:
Regi: Brynjar Stautland
Foto: Brynjar Stautland
Produsent: Brynjar Stautland
Produksjonsstøtte dokumentarfilm:
”Forløp”
Tildelt: 225 000
Kontaktperson: Filmkollektivet ved Erlend Haarr Eriksson (918 46 915)
Filmen:
Dette er en timelapsedokumentar som skal gi en poetisk beskrivelse av
hvordan et ærverdig industriområde på Marineholmen i Bergen, med
sin storhetstid fra 1970- og 80-tallet, forsvinner og gir rom for ny
aktivitet. Over en periode på to og et halvt år, skildres rivingen av
skipsbyggerhallen ved Mjellem og Karlsen verft, og den påfølgende oppføringen
av en moderne utdanningsinstitusjon for økonomer som skal stå ferdig i 2011.
Filmen har premiere i 2012.
Nøkkelpersoner:
Regi og manus: Erlend Haarr Eriksson
Fotograf: Jørn Haarr Eriksson
Klipp: Carl E. Johannessen
Produsent: Erlend Haarr Eriksson
Utviklingsstøtte, fase 2 dokumentarfilm:
”Predikanten”
Tildelt: 75 000

Kontaktperson: Aldeles as v/ Turid Rogne tlf. 90073708
Filmen:
Dokumentarfilmen “Predikanten” forteller  historien om den norske omreisende predikanten med en personlig innfallsvinkel gjennom regissøren selv, Elisabeth Kleppe, som er datter av predikanten Finn Kleppe. I filmen vil regissøren legge ut på en reise i sin fars fotspor for å forstå hans livsvalg bedre og søke dypere innsikt i et levesett og et miljø som gjennom nærmere 200 år har satt dype spor i den norske kulturen, men som nå er i ferd med å forsvinne. Filmen vil inneholde nære og eksistensielle samtaler mellom far og datter, men også spennende og rørende opplevelser på reise.

Nøkkelpersoner:
Regi: Elisabeth Kleppe
Manus: Elisabeth Kleppe
Produsent: Turid Rogne
Utviklingsstøtte dokumentarfilm:
”Søsken gjennom et langt liv”
Tildelt: 70 000

Kontaktperson: FIM VIDEO as ved Frode Fimland (56 14 78 30)

Filmen:
På et lite småbruk med fem kyr og noen kalver, strever Magnar (70) og søsteren Oddny (67) med sitt, på gården “Kleiva” i Naustdal, Sunnfjord. De lever tett på hverandre og med dyrene sine. I en mannsalder har Magnar også vært slakteren i
bygden. Livet som søskenparet lever blir for de fleste sett på som et snevert og enfoldig liv med lite kontakt med omverdenen. Bare de nærmeste naboene er innom, nærbutikken er lagt ned slik at de er avhengig av andre for å få gjort sine ukentlige innkjøp. De er begge utslitt og har problem med helsen. I alle fall ser det slik ut når de går krokbøyd over tunet, løfter silofor med armene og bærer inn til dyrene
i fjøset. I dokumentaren vil teamet skildre livet på gården gjennom et år. Hvor tett de egentlig lever med buskapen sin. Hva som er drivkraften og hvordan de lever livet sitt. Filmens språk vil både være visuell, uten bruk av kommentatorstemme, og ha fokus på dialog mellom dem.

Nøkkelpersoner:
Regi: Frode Fimland og Karl Emil Rikardsen
Foto: Frode Fimland
Produsent: Vidar Nordli-Mathisen
 
Utviklingsstøtte dokumentarfilm (50 min):
”Konfirmantene”
Tildelt: 50 000

Kontaktpersoner: Semaforfilm v/ Linda Hellevik og Gunnbjørg Hage (95906842/ 47287880

Filmen:
Semaforfilm stiller seg med dette prosjektet følgende spørsmål: Har norske ungdommer som konfirmerer seg kirkelig et forhold til religion? Betyr møte med andre religioner og det flerkulturelle at bevisstheten rundt eget ritual blir sterkere, får større verdi, ny mening? Opplever dagens unge en åndelig lengsel? Er de åpnere for religion enn foreldregenerasjonen? Hva med kristendommens ritualer, er de gjenstand for personlig fortolkning? Målgruppen for denne dokumentaren er barn/ungdom i alderen 12 - 16 år. Semaforfilm vil at filmens synsvinkel skal være ungdommens - deres synspunkter, på deres premisser. De vil følge tre ungdommer, fra de bestemmer seg for kirkelig konfirmasjon, gjennom konfirmasjonstiden, og frem til konfirmasjonsdagen. De vil lage en visuell, estetisk film, uten kommentarstemme, nær og sterk der ungdommenes sårbarhet, søken og undring vil være filmens grunntone.

Nøkkelpersoner:
Regissører: Linda Hellevik og Gunnbjørg Hage
Foto: Linda Hellevik og Gunnbjørg Hage
Produsenter: Linda Hellevik og Gunnbjørg Hage
Utviklingsstøtte dokumentarfilm:
” Rett fra hjertet”
- Stemmer som teller, eldre utviklingshemmedes glemte historier
Tildelt: 73 000

Kontaktperson: Flimmer film v/ Hanne Jones (984 83 179)

Filmen:
Utviklingshemmedes levealder har økt radikalt de siste 50 årene, noe mange ikke er klar over. I dag er aldersfordelingen tilnærmet lik den i befolkningen for øvrig.

Fortellinger om hvordan mennesker med utviklingshemning lever og har levd sine liv er som regel fortalt av andre, og historiene er ofte fortalt med tall – med levekårsindikatorer om bolig, aktiviteter og kontakter. I dette prosjektet vil eldre mennesker med utviklingshemning få fortalt sine historier. Hovedpersonene i prosjektet har opplevd reformer og kulturelle endringer som har snudd opp ned på livene deres flere ganger i løpet av livet. Utviklingshemmede har gått en lang vei, fra å være åndssvake, bortsatte, pasienter til i dag å bli anerkjent som individer med like rettigheter som andre. Flimmer film ønsker i utviklingsfasen å lage en pilot for en interaktiv dokumentar med personlige fortellinger fra eldre mennesker med utgangspunkt i utviklingshemmede ved Håstein seniorsenter på Laksevåg. Håstein seniorsenter ble åpnet i 2008 som det første seniorsenteret for utviklingshemmede i Norge.

Prosjektet vil bli formidlet i en interaktiv dokumentar på nett, iPad og dvd. Erfaringer fra distribusjonen fra den tidligere dokumentaren ”Mine Dager” vil overføres til denne, hvor NRK distribuerte den på TV etter nettdistribusjonen. 

Nøkkelpersoner:
Regissører: Eli Lea og Hanne Jones
Klipp/ stillsfotograf: Eli Lea
Musikk: Olav Øyehaug
Interaksjonsdesign: Eli Lea
Utviklere: Kamikaze media
Produsent: Hanne Jones
 
Produksjonsstøtte dokumentarfilm(serie  6 x 39 min.):
”Glemte helter”

Tildelt: 350 000
Kontaktperson: Flimmer Film ved Johnny Holmvåg

Filmen:
Dokumentar om avdøde nordmenn som har hatt en utrolig historie - personer som har utført handlinger som for en stund brakte dem til storhet og berømmelse, men som i dag er ukjent for de fleste nordmenn. Alle karakterene er født i Norge og de var pionerer som forandret oppfattelsen om hva som var mulig. Noen var så tidlig ute med sine tanker at samtiden ikke klarte å sette pris på dem.

I filmene vil vi få se Gustav Strømsviks reise fra fattigdom i Tjongsfjorden i Nord-Norge, til å bli en pioner innen arkeologien i Sør-Amerika. Gidsken Jacobsen fra Narvik – en kvinnelig frivol, flypioneer som ble beskyldt for å stå i ledetog med Nazi-Tyskland. Johanne Kolstad fra Søndre Land var en foregangskvinne innen hoppsporten og 30-tallets svar på Anette Sagen. Henrik C. Andersen fra Bergen hadde et visjonært livsprosjekt – å bygge verdensbyen som skulle være verdens pasifistiske samvittighet. Knut Rockne fra Voss – en legendarisk motivator og trener i USA, men for det meste ukjent i Norge. Ola Apenes fra Kristiansand var maya-forsker og utviklet en regnestav for å konvertere mayadatoer. Han var også filmskaper og venn med den meksikanske kunstneren Frida Kahlo.

Nøkkelpersoner:
Regissører: Paulo Chavarria og Geir Kreken
Regi/manuskonsulent: Eivind Tolås
Foto: Christer Fasmer og Tomas Evjen
Klipp: Stian Indrevoll
Musikk: Olav Øyehaug
Produksjonsleder: Hanne Jones
Produsent: Johnny Holmvåg