Vestnorsk filmsenter støtter bransjens deltakelse på̊ nasjonale og internasjonale arenaer for filmvisning, finansieringsarbeid og nettverksbygging. Videre gis det tilskudd til filmtilbud rettet mot barn og unge talenter i regionen, samt til filmkulturelle tiltak. Les mer om hvilke tilskudd som er gitt til kompetansehevende- og bransjeutviklende tiltak, samt til filmkulturelle tiltak og tiltak rettet mot barn og unge til nå i år. 


Deltakelse finansieringsforum, marked, festivaler o.l:

DocsBarcelona Speed Meetings (online) - Screen Story v/Thorvald Nilsen og Emily Eide 

Sunny Side of the Doc (online) - Isme Film v/Ingvil Aagedal Skage

Deltakelse Nordisk Panorama Forum - Screen Story Film og TV v/Thorvald Nilsen & Emily Louisa Millan Eide

Filmfestivalen i Cannes - Mer Film i vest v/Maria Ekerhovd, Ragna Nordhus Midtgard, Siv Dyb Wangsmo

Kurs, seminarer, workshops, stipender ol: 

Hospiteringsstipend - Handmade Films in Norwegian Woods. Hospitant: Cathrine Wespestad 

Mentorstipend - Blåst Spel v/Are Pilskog 

Produsentkurs Bergen - Cynergi v/Marie Helene Høyberg 

Hospiteringsstipend - Isak Wingsternes 

Deltakelse på EAVE - Ina Lerner Grevstad

Mentorstipend - Ina Lerner Grevstad

Filmkulturelle tiltak: 

Cine Latino 2021 - Bergen internasjonale filmfestival

Animation Volda 2021 - Animation Volda, c/o Høgskulen i Volda

Weniff Lab / KinoLab - West Nordic International Film Festival Ålesund

ReAnima: Bergen Internasjonale Animasjonsfestival - Animert kunstforening

Kompetansehevende tiltak - arrangør

Writing and Concept Development Workshop Skriverommet - Kelly Davis

Talent Ung: 

SOMU Talentprogram - BRAK

Kreativt filmverksted - Bergen kulturskole

Alice in VR-Wonderland - LD Studio

image00010 Martin 1