Bergen kulturskole har etablert et dokumentarfilmtilbud for ungdom i alderen 13 til 18 år. Tilbudet tar utgangspunkt i den kreative dokumentarfilmen og foruten å bli en god forteller skal elevene lære om for-og etterarbeid. Tilbudet omfatter to elevgrupper á seks elever med undervisning en gang i uken gjennom skoleåret. Undervisningen blir gitt av Jan Ingar Grindheim som har lang erfaring fra filmmiljøet i Bergen.