Vestnorsk filmsenter satser på filmskapere og bidrar til at filmer fra vestlandet kommer ut i verden.

Vestnorsk filmsenter (VF) er et aksjeselskap eid av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, med samarbeidsavtaler med Møre og Romsdal fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Kjernevirksomheten i selskapet er å forvalte tilskudd til og bidra til utvikling av kortfilm og dokumentarfilm og manusutvikling av spillefilm/tv-serier. Selskapet forvalter i 2019 kr 10,7 millioner fra Kulturdepartementet til produksjon av kort- og dokumentarfilm, samt 7 millioner fra eiere og regionale samarbeidspartnere til drift, manus- og prosjektutvikling og bransjeutviklende tiltak.

Les mer om å søke støtte her