• Dying to Divorce
  • The Scars of Ali Boulala
  • Jeg er her
  • BERGEN (i all beskjedenhet)
  • RUS
  • Plasthavet
  • Katastrofen Kielland

Søk filmstøtte

7. mars
er neste frist!

Aktuelle frister

vinter / vår
2022

Vil du ha vårt

Nyhetsbrev
Meld deg på HER

Har du opplevd kritikkverdige forhold i bransjen?

Les mer