Vestnorsk filmsenter eies av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.  Det er inngått et langsiktig samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.